EKONOMSKI TEHNIČAR (IV stepen)

Vrsta programa:  Srednje stručno obrazovanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA

O zanimanju:

Еkonomski tehničar је obrazovni profil, perspektivan i uvijek tražen. Nakon završenog obrazovanja, profil može obavljati knjigovodstvene, komercijalne i računovodstvene usluge, finansijske poslove, kao i poslove marketinga i istraživanja tržišta.

Mogućnost zaposlenja u bankama, vladinim organizacijama, raznim kompanijama i investicionim fondovima te osiguravajućim društvima.

Nakon završenog obrazovanja, moguć je upis na srodne fakultete: ekonomija, finansije, bankarstvo i menadžment.

Vrsta programa:  Srednje stručno obrazovanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA

O zanimanju:

Еkonomski tehničar је obrazovni profil, perspektivan i uvijek tražen. Nakon završenog obrazovanja, profil može obavljati knjigovodstvene, komercijalne i računovodstvene usluge, finansijske poslove, kao i poslove marketinga i istraživanja tržišta.

Mogućnost zaposlenja u bankama, vladinim organizacijama, raznim kompanijama i investicionim fondovima te osiguravajućim društvima.

Nakon završenog obrazovanja, moguć je upis na srodne fakultete: ekonomija, finansije, bankarstvo i menadžment.

Za program prekvalifikacije i dokvalifikacije, prilikom predupisa, na osnovu važećeg Nastavnog plana i programa za srednje stručno obrazovanje odraslih, utvrđuje se razlika predmeta na osnovu dostavljene diplome,  na osnovu koje se obračunava ukupan iznos cijene školovanja, odabranog zanimanja.

CIJENA ŠKOLOVANJA prvenstveno zavisi od toga koju ste školu ranije završili, tako da  se obračunava i polaže samo razlika predmeta.

Zainteresovani? Kontaktirajte nas!