KURS INFORMATIKE

Informatičko osposobljavanje veoma je bitan segment za razvoj savremenog društva. Obzirom na brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, javlja se i potreba za stalno dopunjavanje i usavršavanje.

Kursevi informatike u našem Centru namijenjeni su svima onima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara, kako u lične tako i u poslovne svrhe.

Obuka se odvija po principu jedan polaznik – jedan računar.

Kursevi su podijeljeni u dvije cjeline: osnovni kurs (korištenje Windows OS-a, osnove MS Word i Excel) i napredni kurs (napredni MS Word i Excel, MS PowerPoint, MS Access i MS Outlook).

Jedna programska cjelina traje 5 sedmica a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata i petnaest minuta, ili tri puta sedmično u trajanju od jedan sat i trideset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u terminima po dogovoru polaznika.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.

Informatičko osposobljavanje veoma je bitan segment za razvoj savremenog društva. Obzirom na brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, javlja se i potreba za stalno dopunjavanje i usavršavanje.

Kursevi informatike u našem Centru namijenjeni su svima onima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara, kako u lične tako i u poslovne svrhe.

Obuka se odvija po principu jedan polaznik – jedan računar.

Kursevi su podijeljeni u dvije cjeline: osnovni kurs (korištenje Windows OS-a, osnove MS Word i Excel) i napredni kurs (napredni MS Word i Excel, MS PowerPoint, MS Access i MS Outlook).

Jedna programska cjelina traje 5 sedmica a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od dva sata i petnaest minuta, ili tri puta sedmično u trajanju od jedan sat i trideset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u terminima po dogovoru polaznika.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.

icons8-windows-10-256
icons8-microsoft-word-256
icons8-microsoft-excel-256
icons8-microsoft-powerpoint-256
icons8-microsoft-access-256
icons8-microsoft-outlook-256

Zainteresovani? Kontaktirajte nas!