PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA BRAVARA

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za obavljanje poslova bravara.
 • O zanimanju: Bravar izrađuje dijelove metalnih konstrukcija, obrađuje limove, metalne cijevi, održava metalne strojeve, te izvodi razne montažne radove na građevinama.
  Završni poslovi bravara jesu brave, ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj i metalni dijelovi za postrojenja. Bravar mora da zna lijevati, sastavljati i spajati elemente strojeva, usvojiti pojmove o toplinskoj obradi, korozi i ponašanje materijala prema koroziji.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 360 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 300 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA BRAVARA

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za obavljanje poslova bravara.
 • O zanimanju: Bravar izrađuje dijelove metalnih konstrukcija, obrađuje limove, metalne cijevi, održava metalne strojeve, te izvodi razne montažne radove na građevinama.
  Završni poslovi bravara jesu brave, ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj i metalni dijelovi za postrojenja. Bravar mora da zna lijevati, sastavljati i spajati elemente strojeva, usvojiti pojmove o toplinskoj obradi, korozi i ponašanje materijala prema koroziji.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 360 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 300 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJE ZA METALOSTRUGARA

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za obavljanje poslova metalostrugara.
 • O zanimanju: Metalostrugar se bavi obradom metala pomoću mašine specijalizovane za ovu vrstu zanata – struke. U ovoj mašinskoj struci se obavljaju postupci obrade materijala rezanjem. Teorijski dio nastave je da priprema kandidate da uspješno definišu pojam obrade materijala struganjem, objasne kretanje alata i predmeta obrade i da tačno prepoznaju i uoče od čega zavisi dubina rezanja. Na obuci svi polaznici stiču znanje o nastanku prekidane, neprekidane strugotine i neprekidane strugotine u uslovima pojave naslage.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 400 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJE ZA METALOSTRUGARA

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za obavljanje poslova metalostrugara.
 • O zanimanju: Metalostrugar se bavi obradom metala pomoću mašine specijalizovane za ovu vrstu zanata – struke. U ovoj mašinskoj struci se obavljaju postupci obrade materijala rezanjem. Teorijski dio nastave je da priprema kandidate da uspješno definišu pojam obrade materijala struganjem, objasne kretanje alata i predmeta obrade i da tačno prepoznaju i uoče od čega zavisi dubina rezanja. Na obuci svi polaznici stiču znanje o nastanku prekidane, neprekidane strugotine i neprekidane strugotine u uslovima pojave naslage.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 400 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJE ZA MODELARA OBUĆE

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanje poslova modeliranja obuće i sitne kožne galanterije.
 • O zanimanju: Modelar obuće konstruiše i modelira obuću, organizuje, priprema i prati proizvodnju obuće, promoviše i prodaje proizvod, prati promjene u tehnologiji i modi, otklanja pogreške na obući. Modelar obuće je dizajner obuće te predstavlja zanimljivo i popularno zanimanje u svijetu „modne industrije“.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 400 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJE ZA MODELARA OBUĆE

 • Cilj ovog programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanje poslova modeliranja obuće i sitne kožne galanterije.
 • O zanimanju: Modelar obuće konstruiše i modelira obuću, organizuje, priprema i prati proizvodnju obuće, promoviše i prodaje proizvod, prati promjene u tehnologiji i modi, otklanja pogreške na obući. Modelar obuće je dizajner obuće te predstavlja zanimljivo i popularno zanimanje u svijetu „modne industrije“.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 400 časova, od kojih 60 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA IZRADU GORNJIH DIJELOVA OBUĆE

 • Cilj Programa osposobljavanja za izradu gornjih dijelova obuće jeste da polaznici usvoje znanja i radne vještine za krojenje i šivanje gornjih dijelova obuće.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 380 časova, od kojih je 40 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • O zanimanju: Obućari izrađuju i popravljaju razne vrste modne i specijalne obuće. Upotrebljavaju se razne vrste materijala, krzno, platno, spužva, i dr. Za rad koriste razne alate poput postolarskog čekića, makaza, kliješta, probijači, igle i sl. Obućari u industriji izrađuju modnu obuću za široko tržište. Pri tom kroje kože ili umjetni materijal i podstavu, oblikuju skrojene dijelove peta, tabanica, koje lijepljenjem i turpijanjem pripremaju za spajanje s gornjim dijelovima obuće. Obućar mora imati dobro razvijenu ručnu spretnost, sposobnost i dobar vid na blizinu.
 • Bliska zanimanja: galanterist, krojač, šivač i obućarsko – galanterijski obućar.
 • Nastavni sadržaj:
 • sredstva za krojenje obuće,
 • krojenje prirodne kože,
 • tehnologija krojenja gornjih dijelova obuće.
 • Polaznik će biti upoznat sa poznavanjem materijala, tehnologijom rada i zaštitom na radu (požar i prva pomoć).
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom osnovnom školom, koje posjeduje opšte važeće uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA IZRADU GORNJIH DIJELOVA OBUĆE

 • Cilj Programa osposobljavanja za izradu gornjih dijelova obuće jeste da polaznici usvoje znanja i radne vještine za krojenje i šivanje gornjih dijelova obuće.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 380 časova, od kojih je 40 časova teorijske nastave i 340 časova praktične nastave.
 • O zanimanju: Obućari izrađuju i popravljaju razne vrste modne i specijalne obuće. Upotrebljavaju se razne vrste materijala, krzno, platno, spužva, i dr. Za rad koriste razne alate poput postolarskog čekića, makaza, kliješta, probijači, igle i sl. Obućari u industriji izrađuju modnu obuću za široko tržište. Pri tom kroje kože ili umjetni materijal i podstavu, oblikuju skrojene dijelove peta, tabanica, koje lijepljenjem i turpijanjem pripremaju za spajanje s gornjim dijelovima obuće. Obućar mora imati dobro razvijenu ručnu spretnost, sposobnost i dobar vid na blizinu.
 • Bliska zanimanja: galanterist, krojač, šivač i obućarsko – galanterijski obućar.
 • Nastavni sadržaj:
 • sredstva za krojenje obuće,
 • krojenje prirodne kože,
 • tehnologija krojenja gornjih dijelova obuće.
 • Polaznik će biti upoznat sa poznavanjem materijala, tehnologijom rada i zaštitom na radu (požar i prva pomoć).
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom osnovnom školom, koje posjeduje opšte važeće uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OPERATERA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanје poslova rukovaoca, operatera na CNC mašinama za obradu metala.
 • O zanimanju: Polaznik poznaje i primjenjuje mjere zaštite na radu i sigurnosne mjere propisane pravilnikom i u skladu sa zahtjevima radnog zadatka. Poznaje pravila izrade tehničkog crteža. Izrađuje proizvode na CNC mašinama u skladu sa tehničko – tehnološkom dokumentacijom prema definisanom CNC programu. Ručno programiranje i programiranje u pogonu. Izvođenje korekcija i monitoring kontrola procesa obrade. Obrada metala.

Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.

 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 240 časova, od kojih 90 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Metaloprerađivačka industrija
 • Оblast – Prerada metala
 • Radne vještine:
 • planiranje, priprema, organizovanje i kontrola sopstvenog rada,
 • kategorizacija osnovnih tipova i tehničkih karakteristika CNC mašinama alatki,
 • samostalno pokretanje, praćenje i upravljanje radom CNC mašine alatke, kao i identifikacija njenih radnih parametara,
 • samostalno rukovanje alatima, steznim priborima i mjerno – kontrolnim alatima,
 • selektovanje, simulacija i verifikacija CNC programa
 • izrada CNC programa za obradu jednostavnih dijelova,
 • održavanje mehaničkih, hidrauličkih i pneumatskih sistema CNC mašina alatki,
 • racionalno korišćenje sredstava za rad, energije, materijala i vremena,
 • obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa standardima i normativima,
 • primjenjivanje mjera zaštite na radu i sigurnosnih mjera potpisanih pravilnikom u skladu sa zahtjevima radnog zadatka.
 • Predavanje putem redovne nastave i praktičnim radom.
 • Za izvođenje teorijske nastave maksimalan broj polaznika u grupi je 20.
 • Za izvođenje praktične nastave maksimalan broj polaznika u grupi je pet.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OPERATERA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanје poslova rukovaoca, operatera na CNC mašinama za obradu metala.
 • O zanimanju: Polaznik poznaje i primjenjuje mjere zaštite na radu i sigurnosne mjere propisane pravilnikom i u skladu sa zahtjevima radnog zadatka. Poznaje pravila izrade tehničkog crteža. Izrađuje proizvode na CNC mašinama u skladu sa tehničko – tehnološkom dokumentacijom prema definisanom CNC programu. Ručno programiranje i programiranje u pogonu. Izvođenje korekcija i monitoring kontrola procesa obrade. Obrada metala.

Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.

 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 240 časova, od kojih 90 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Metaloprerađivačka industrija
 • Оblast – Prerada metala
 • Radne vještine:
 • planiranje, priprema, organizovanje i kontrola sopstvenog rada,
 • kategorizacija osnovnih tipova i tehničkih karakteristika CNC mašinama alatki,
 • samostalno pokretanje, praćenje i upravljanje radom CNC mašine alatke, kao i identifikacija njenih radnih parametara,
 • samostalno rukovanje alatima, steznim priborima i mjerno – kontrolnim alatima,
 • selektovanje, simulacija i verifikacija CNC programa
 • izrada CNC programa za obradu jednostavnih dijelova,
 • održavanje mehaničkih, hidrauličkih i pneumatskih sistema CNC mašina alatki,
 • racionalno korišćenje sredstava za rad, energije, materijala i vremena,
 • obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa standardima i normativima,
 • primjenjivanje mjera zaštite na radu i sigurnosnih mjera potpisanih pravilnikom u skladu sa zahtjevima radnog zadatka.
 • Predavanje putem redovne nastave i praktičnim radom.
 • Za izvođenje teorijske nastave maksimalan broj polaznika u grupi je 20.
 • Za izvođenje praktične nastave maksimalan broj polaznika u grupi je pet.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanје poslova rukovaoca, operatera na CNC mašinama za obradu drveta.
 • O zanimanju: Polaznik poznaje i primjenjuje mjere zaštite na radu i sigurnosne mjere propisane pravilnikom i u skladu sa zahtjevima radnog zadatka. CNC operater radi nutovanje i falcovanje, šaranje MDF-a, obrađuje pločaste materijale i buše rupe za tiplove i ekscentre prema prethodno utvrđenoj šemi bušenja.
 • Оblast – Prerada drveta
 • Područje rada –  Šumarstvo i prerada drveta
 • Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.
 • NASTAVNI SADRŽAJI:
 • Sigurnost i zaštita na radu;
 • Osnovi tehničkog crtanja;
 • Osnovi tehnološkog crtanja;
 • Sprovođenje CNC procesa;
 • Održavanje CNC opreme;
 • Rješavanje problema u CNC procesima.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 140 časova, od kojih 57 časova teorijske nastave i 83 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanје poslova rukovaoca, operatera na CNC mašinama za obradu drveta.
 • O zanimanju: Polaznik poznaje i primjenjuje mjere zaštite na radu i sigurnosne mjere propisane pravilnikom i u skladu sa zahtjevima radnog zadatka. CNC operater radi nutovanje i falcovanje, šaranje MDF-a, obrađuje pločaste materijale i buše rupe za tiplove i ekscentre prema prethodno utvrđenoj šemi bušenja.
 • Оblast – Prerada drveta
 • Područje rada –  Šumarstvo i prerada drveta
 • Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.
 • NASTAVNI SADRŽAJI:
 • Sigurnost i zaštita na radu;
 • Osnovi tehničkog crtanja;
 • Osnovi tehnološkog crtanja;
 • Sprovođenje CNC procesa;
 • Održavanje CNC opreme;
 • Rješavanje problema u CNC procesima.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 140 časova, od kojih 57 časova teorijske nastave i 83 časova praktične nastave.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA АLATNIČARA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanje poslova alatničara.
 • O zanimanju: Alatničar se bavi izradom ručnih i strojnih alata za serijsku proizvodnju i obradu metala, plastičnih masa i drugih materijala. Proučava tehničku dokumentaciju i nacrte, upoznaje se sa uslovima kojima će alat biti izložen i u kojima će se koristiti redosljed operacija za izradu. Alatničar popravlja oštećene alate, obrađuje materijal te obavlja precizna mjerenja i kontrolu elemenata i sklopova. Ugrađuje hidraulične i pneumatske sisteme upravljanja, programira numerički upravljane alatne strojeve te provjerava njihovu funkciju i ispravnost.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 180 časova, od kojih 52 časova teorijske nastave i 128 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Mašinstvo i prerada metala
 • Oblast – Izrada i održavanje alata za obradu plastičnom deformacijom (kovanje, savijanje, predsjecanje, duboko izvlačenje i dr.) i alata za lijevanje metala i plastičnih masa.
 • Radne vještine:
 • Poznavanje tehnologije obrade deformisanjem i lijevanjem;
 • Poznavanje organizacije radnog mjesta i rada na izradi, defektaciji, servisiranju i održavanju alata;
 • Poznavanje tehničke dokumentacije za izradu alata;
 • Poznavanje i odabir standardnih elemenata alata;
 • Poznavanje postupaka zaštite i konzervacije dijelova alata;
 • Poznavanje postupaka puštanja alata u rad i kontrola procesa.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA АLATNIČARA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje svoje znanje i radne vještine za samostalno obavljanje poslova alatničara.
 • O zanimanju: Alatničar se bavi izradom ručnih i strojnih alata za serijsku proizvodnju i obradu metala, plastičnih masa i drugih materijala. Proučava tehničku dokumentaciju i nacrte, upoznaje se sa uslovima kojima će alat biti izložen i u kojima će se koristiti redosljed operacija za izradu. Alatničar popravlja oštećene alate, obrađuje materijal te obavlja precizna mjerenja i kontrolu elemenata i sklopova. Ugrađuje hidraulične i pneumatske sisteme upravljanja, programira numerički upravljane alatne strojeve te provjerava njihovu funkciju i ispravnost.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 180 časova, od kojih 52 časova teorijske nastave i 128 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Mašinstvo i prerada metala
 • Oblast – Izrada i održavanje alata za obradu plastičnom deformacijom (kovanje, savijanje, predsjecanje, duboko izvlačenje i dr.) i alata za lijevanje metala i plastičnih masa.
 • Radne vještine:
 • Poznavanje tehnologije obrade deformisanjem i lijevanjem;
 • Poznavanje organizacije radnog mjesta i rada na izradi, defektaciji, servisiranju i održavanju alata;
 • Poznavanje tehničke dokumentacije za izradu alata;
 • Poznavanje i odabir standardnih elemenata alata;
 • Poznavanje postupaka zaštite i konzervacije dijelova alata;
 • Poznavanje postupaka puštanja alata u rad i kontrola procesa.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAVARIVAČA MIG-МАG POSTUPKOM

  • Cilj Programa:

  – osposobljavanje za zavarivača MIG-MAG postupkom jeste da polaznici usvoje znanje i radne vještine zа zavarivanje čeličnih konstrukcija od čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala MIG-MAG postupkom.

  O zanimanju: Poznavanje metalnih materijala i plinova zavarivanje MIG – MAG postupkom, zaštita na radu, praktična nastava. MIG – MAG zavarivač razlikuje i koristi odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG – MAG. Izrađuje žljebove na metalnim materijalima i postavljaju u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima. Razlikuje dijelove uređaja, alata i objašnjava njihove funkcije.

  MIG – MAG zavarivač servisira manje kvarove na uređajima, opremi i istrošenim dijelovima.

  • Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
  • Oblast – Obrada metala
  • Vrsta programa – Stručno osposobljavanje
  • Nastavni sadržaj:
  • mašinski materijali u procesu MIG-MAG zavarivača,
  • vrste i osobine materijala,
  • vrste dodatnog materijala ( elektrode ),
  • zavarene konstrukcije,
  • teorija i postupci zavarivanja,
  • tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija,
  • dijelovi i karakteristike aparata za zavarivanje,
  • kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija,
  • zaštita na radu.
  • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 280 časova, od kojih 43 časova teorijske nastave i 237 časova praktične nastave.
  • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
  • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
  • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAVARIVAČA MIG-МАG POSTUPKOM

  • Cilj Programa:

  – osposobljavanje za zavarivača MIG-MAG postupkom jeste da polaznici usvoje znanje i radne vještine zа zavarivanje čeličnih konstrukcija od čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala MIG-MAG postupkom.

  O zanimanju: Poznavanje metalnih materijala i plinova zavarivanje MIG – MAG postupkom, zaštita na radu, praktična nastava. MIG – MAG zavarivač razlikuje i koristi odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG – MAG. Izrađuje žljebove na metalnim materijalima i postavljaju u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima. Razlikuje dijelove uređaja, alata i objašnjava njihove funkcije.

  MIG – MAG zavarivač servisira manje kvarove na uređajima, opremi i istrošenim dijelovima.

  • Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
  • Oblast – Obrada metala
  • Vrsta programa – Stručno osposobljavanje
  • Nastavni sadržaj:
  • mašinski materijali u procesu MIG-MAG zavarivača,
  • vrste i osobine materijala,
  • vrste dodatnog materijala ( elektrode ),
  • zavarene konstrukcije,
  • teorija i postupci zavarivanja,
  • tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija,
  • dijelovi i karakteristike aparata za zavarivanje,
  • kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija,
  • zaštita na radu.
  • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 280 časova, od kojih 43 časova teorijske nastave i 237 časova praktične nastave.
  • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
  • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
  • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAVARIVAČA TIG POSTUPKOM

 • Cilj Programa:
 • Osposobljavanje polaznika za zavarivanje čeličnih konstrukcija od čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala TIG postupkom.
 • O zanimanju: TIG ( volfram interni plin ) zavarivači sastavljaju metalne dijelove za građevinske i proizvodne poslove koristeći glavu iz električnog luka. TIG je vrsta zavarivanja koja se koristi za spajanje nemagnetskih metala. TIG zavarivač mora imati puno iskustva u polju varenja i posjedovati opsežno znanje o različitim postupcima zavarivanja.
 • Osposobljavanje polaznika za zavarivanje čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala  ТIG postupkom.
 • Područje rada – Mašinstvo i obrada metala
 • Oblast – Obrada metala
 • Vrsta programa – Stručno osposobljavanje
 • Nastavni sadržaj:
 • mašinski materijali u procesu TIG zavarivača,
 • vrste i osobine materijala,
 • vrste dodatnog materijala ( elektrode ),
 • zavarene konstrukcije,
 • teorija i postupci zavarivanja,
 • tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija,
 • dijelovi i karakteristike aparata za zavarivanje
 • kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija,
 • zaštita na radu.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 322 časova, od kojih 58 časova teorijske nastave i 264 časova praktične nastave.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAVARIVAČA TIG POSTUPKOM

 • Cilj Programa:
 • Osposobljavanje polaznika za zavarivanje čeličnih konstrukcija od čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala TIG postupkom.
 • O zanimanju: TIG ( volfram interni plin ) zavarivači sastavljaju metalne dijelove za građevinske i proizvodne poslove koristeći glavu iz električnog luka. TIG je vrsta zavarivanja koja se koristi za spajanje nemagnetskih metala. TIG zavarivač mora imati puno iskustva u polju varenja i posjedovati opsežno znanje o različitim postupcima zavarivanja.
 • Osposobljavanje polaznika za zavarivanje čeličnih limova, ploča, cijevi i obojenih metala  ТIG postupkom.
 • Područje rada – Mašinstvo i obrada metala
 • Oblast – Obrada metala
 • Vrsta programa – Stručno osposobljavanje
 • Nastavni sadržaj:
 • mašinski materijali u procesu TIG zavarivača,
 • vrste i osobine materijala,
 • vrste dodatnog materijala ( elektrode ),
 • zavarene konstrukcije,
 • teorija i postupci zavarivanja,
 • tehnologija zavarivanja i izrada zavarenih konstrukcija,
 • dijelovi i karakteristike aparata za zavarivanje
 • kontrola i ispitivanje zavarenih konstrukcija,
 • zaštita na radu.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 322 časova, od kojih 58 časova teorijske nastave i 264 časova praktične nastave.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje osnovnom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PROFESIONALNOG VOZAČA MOTORNIH VOZILA

 • Cilj Programa je osposobljavanje  polaznika za samostalno i bezbijedno obavljanje poslova profesionalnog vozača motornih vozila.
 • O zanimanju – Vještine koje stiču završavanjem ovog Programa:
 • poznaje karakteristike prenosnog sistema radi njegovog najboljeg mogućeg korišćenja,
 • poznaje tehničke karakteristike i rad kontrolnih bezbjednosti uređaja,
 • posjeduje sposobnost optimizacije potrošnje goriva,
 • natovari vozilo u skladu sa pravilima bezbjednosti i odgovarajućom upotrebom vozila,
 • obezbijedi komfor i bezbjednost putnika.
 • Uslovi za upis u ovaj program su:
 • najmanje završena osnovna škola
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad na poslovima vozača motornih vozila,
 • položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno vozačka dozvola za odgovarajuće kategorije.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 280 časova, od kojih 260 časova teorijske nastave i 20 časova praktične nastave.
 • Ocjenu o stečenom znanju daje legitimna komisija.
 • Oblik izvođenja Programa – teoretski dio Programa realizuje se predavanjem u redovnoj nastavi, a praktični dio praktičnim radom.
 • Ishod zanimanja da polaznik zna da:
  • Primjenjuje propise.
  • Vrši procjenu vanrednih situacija.
 • Na kraju osposobljavanja učesnici su dužni da popune evalucioni upitnik, na osnovu kog se vrši procjena uspješnosti održane obuke.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PROFESIONALNOG VOZAČA MOTORNIH VOZILA

 • Cilj Programa je osposobljavanje  polaznika za samostalno i bezbijedno obavljanje poslova profesionalnog vozača motornih vozila.
 • O zanimanju – Vještine koje stiču završavanjem ovog Programa:
 • poznaje karakteristike prenosnog sistema radi njegovog najboljeg mogućeg korišćenja,
 • poznaje tehničke karakteristike i rad kontrolnih bezbjednosti uređaja,
 • posjeduje sposobnost optimizacije potrošnje goriva,
 • natovari vozilo u skladu sa pravilima bezbjednosti i odgovarajućom upotrebom vozila,
 • obezbijedi komfor i bezbjednost putnika.
 • Uslovi za upis u ovaj program su:
 • najmanje završena osnovna škola
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad na poslovima vozača motornih vozila,
 • položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno vozačka dozvola za odgovarajuće kategorije.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 280 časova, od kojih 260 časova teorijske nastave i 20 časova praktične nastave.
 • Ocjenu o stečenom znanju daje legitimna komisija.
 • Oblik izvođenja Programa – teoretski dio Programa realizuje se predavanjem u redovnoj nastavi, a praktični dio praktičnim radom.
 • Ishod zanimanja da polaznik zna da:
  • Primjenjuje propise.
  • Vrši procjenu vanrednih situacija.
 • Na kraju osposobljavanja učesnici su dužni da popune evalucioni upitnik, na osnovu kog se vrši procjena uspješnosti održane obuke.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA CNC PROGRAMERA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje znanja i radne vještine za samostalno obavljanje poslova CNC programera.
 • O zanimanju: CNC programer upravlja alatnim strojevima pomoću posebnih kodiranih naredbi programskog jezika G naredbe koje se učitavaju u upravljačkom računaru. Mikroprocesor omogućuje izmjenu računarskog programa na samom stroju, a takođe je moguće sprovesti izmjene i tokom strojne obrade predmeta. U NC sistemu program se učitava u upravljačku jedinicu pomoću bušene trake, kartice, a zatim se sprovodi obrada predmeta pri čemu operater na mašini nema mogućnosti mjenjanja programa.

 

 • Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 240 časova, od kojih 90 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Metaloprerađivačka industrija.
 • Oblast – Prerada metala
 • Ovim Programom stiču se vještine:
 • planiranje, priprema, organizovanje i kontrola sopstvenog rada,
 • kategorizacija osnovnih tipova i tehničkih karakteristika CNC mašina alatki, te njihovih upravljačkih jedinica,
 • planiranje i definisanje parametara potrebnih za izradu tehnološkog procesa,
 • shvatanje osnovnih načela programiranja CNC mašina alatki, samostalno kreiranje CNC programa za različite tipove mašina alatki korišćenjem odgovarajućeg metoda programiranja,
 • analiza i provjera CNC programa odgovarajućom simulacijom, te izvođenje potrebnih korekcija,
 • racionalno korišćenje sredstava za rad, energije, materijala i vremena.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Za izvođenje teorijske nastave maksimalan broj polaznika u grupi je 20.

Za izvođenje praktične nastave maksimalan broj polaznika u grupi je pet.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA CNC PROGRAMERA

 • Cilj Programa je da polaznici usvoje znanja i radne vještine za samostalno obavljanje poslova CNC programera.
 • O zanimanju: CNC programer upravlja alatnim strojevima pomoću posebnih kodiranih naredbi programskog jezika G naredbe koje se učitavaju u upravljačkom računaru. Mikroprocesor omogućuje izmjenu računarskog programa na samom stroju, a takođe je moguće sprovesti izmjene i tokom strojne obrade predmeta. U NC sistemu program se učitava u upravljačku jedinicu pomoću bušene trake, kartice, a zatim se sprovodi obrada predmeta pri čemu operater na mašini nema mogućnosti mjenjanja programa.

 

 • Posebni zadaci novog programa su osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi.
 • Program može da pohađa lice sa navršenih 18 godina, sa završenom najmanje srednjom školom, koje posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad, a koju dokazuje ljekarskim uvjerenjem.
 • Nastava u skladu s ovim programom traje ukupno 240 časova, od kojih 90 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave.
 • Područje rada – Metaloprerađivačka industrija.
 • Oblast – Prerada metala
 • Ovim Programom stiču se vještine:
 • planiranje, priprema, organizovanje i kontrola sopstvenog rada,
 • kategorizacija osnovnih tipova i tehničkih karakteristika CNC mašina alatki, te njihovih upravljačkih jedinica,
 • planiranje i definisanje parametara potrebnih za izradu tehnološkog procesa,
 • shvatanje osnovnih načela programiranja CNC mašina alatki, samostalno kreiranje CNC programa za različite tipove mašina alatki korišćenjem odgovarajućeg metoda programiranja,
 • analiza i provjera CNC programa odgovarajućom simulacijom, te izvođenje potrebnih korekcija,
 • racionalno korišćenje sredstava za rad, energije, materijala i vremena.
 • Ocjenu usvojenog znanja i radnih vještina vrši ispitna komisija.
 • Za izvođenje teorijske nastave maksimalan broj polaznika u grupi je 20.

Za izvođenje praktične nastave maksimalan broj polaznika u grupi je pet.

Nakon polaganja ispita, polaznicima koji su ostvarili dovoljan broj bodova izdaje se uvjerenje о osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

Zainteresovani? Kontaktirajte nas!